Chinese Businesses > Jiangxi Ganzhou > Agriculture (matching about 1 product, 17 businesses)

Jiangxi Huichang ZUYOU ZHONGYANG Unit
Jiangxi
ryegrass; mexico corn; baixi grass; kinggrass; EM microorganism; woods seeds;; romax; medicinal herbs seeds;; sweet-scented osmanthus seedling; potherb seeds;

PENGCHENG NINGDU Yellow chicken Herding Co.,ltd.
Jiangxi
sanhuang chicken; yellow chicken; young black-bone chicken; guangxi young black-bone chicken; yellow chicken; goods yellow chicken; laying chicken; hen; rooster;;; yellow chicken;

Qingdao CUISHI Planting & herding Co.,ltd
Jiangxi
chinese traditional herbal medicines feedstuff; 0. 2% chinese traditional herbal medicines feedstuff premixing agent; 0. 2% chinese traditional herbal medicines feedstuff mixture; 0. 2% chinese tradit ...

WANJIA Heath-care articles for animal Co.,ltd.
Jiangxi
raw material; veterinary drugs. heath-care articles for animal. cultivation technology tutor; cultivation technology; heath-care articles for animal;

Jiangxi JINDI Deer products Co.,ltd.
Jiangxi
agriculture & byproducts marketing; fruit and vegetable product processing; manufacture; marketing; processing; spotted deer and meat products purchase; spotted deer hoggery

Dayu RUNSHENG Horticulture Company
Jiangxi
young plant; flowers.; young plant; flowers.; sweet-scented osmanthus; gold lace; azalea;; camphor; grass & flowers; moor besom; leaf view plant;

Jiangxi ZHUZHI Town TANYE Co.,ltd.
Jiangxi
bamboo; bamboo char granule; chared bamboo 60-80); chared bamboo meal

Ganzhou MEIYUAN Herding Co.,ltd.
Jiangxi
pig feed; pig manufacture marketing; raw material of forage

Jiangxi DONGPENG Rabbit Development Co.,ltd.
Jiangxi
seed rabbit; meat rabbit; whole price feedstuff;

Jiangxi Ganzhou GANXIANSHENGQUANZHAYOU Factory
Jiangxi
tung oil

RUIJIN City SHUNTAI TANYE Co.,ltd.
Jiangxi
bamboo acetic acid; essence...; machine-made charcoal; mechanism chared bamboo; tar; wood tar; wood vinegar

LINHAI CHONGYE Company
Jiangxi
sulphur bug; barley;

Jiangxi DAYU County RUNSHENG Horticulture Company
Jiangxi
flowers; grass & flowers; marketing various flowers; young plant

HUAFENG Seeds Company
Jiangxi
seeds

XIANZHU Chopsticks Processing Factory
Jiangxi
chopsticks;